Salah satu tuntutan mahkamah terhadap isu bootlooping LG telah dipaksa menjadi timbang tara