Telefon berkonsep APEX Vivo berjalan di mana tidak ada telefon sebelumnya